Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno – ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” MF EOG 2009-2014