Serwisy mapowe

Instrukcję korzystania z map można wyświetlić na każdej mapie po kliknięciu ikony ikona-instrukcja znajdującej się na pasku po lewej stronie. Możliwe jest też pobranie instrukcji w formacie PDF. Pobierz instrukcję [PDF] (395KB)


Park

Mapa założenia pałacowo-parkowego

Serwis prezentujący teren Muzeum, budynki, budowle oraz rzeźbę ogrodową znajdującą się na terenie Parku, a także warstwę przyrodniczą - drzewa, krzewy, partery ogrodowe i pomniki przyrody. Poznaj zabytkowe obiekty architektoniczne oraz zobacz jakie rośliny i drzewa rosną w parku wilanowskim.

Przejdź do mapy

Elewacje Pałacu

Obiekty dekoracyjne na wszystkich elewacjach Pałacu

Elewacje zabytkowego pałacu, bogato zdobione elementami rzezbiarskimi, malarskimi, a także dekoracjami architektonicznymi, stanowią bardzo istotną część substancji zabytkowej muzeum. Serwis prezentuje widoki elewacji archiwalne i aktualne, w postaci ortoobrazów, fotogrametrii oraz wektorów, a także dane dotyczące ponad 1290 wydzielonych obiektów dekoracyjnych, wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną, archiwalną i konserwatorską.

Przejdź do mapy

Wnętrza Pałacu

Dekoracja we wnętrzach Pałacu

Serwis pokazuje plany poszczególnych pięter Pałacu wraz z informacją o pomieszczeniach oraz dekorację rzeźbiarską, malarską i architektoniczną w zabytkowych wnętrzach. Z widoku planu piętra można przejsć do kolejnych serwisów - widoków pomieszczeń, gdzie na tle ortoobrazów scian zostały przedstawione elementy dekoracyjne wnętrza. Obecnie dekoracja opracowana jest w 46 wnętrzach pałacowych.

Przejdź do mapy

Archeologia

Badania archeologiczne na terenie Muzeum

Serwis prezentuje badania archeologiczne, które były przeprowadzane na terenie Muzeum w latach 2003-2012. Na mapie parku wilanowskiego można zobaczyć poszczególne wykopy, jednostki stratygraficzne, profile wykopów oraz ortoobrazy kolejnych odkrytych warstw.

Przejdż do mapy

"Bioróżnorodność"

Badania przyrodnicze prowadzone na terenie Muzeum

Serwis prezentuje dane i badania prowadzone w latach 2014-2016 w ramach projektu "Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno – ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie". Na stronie możemy zobaczyć min. badania populacji ważek, ptaków i nietoperzy oraz wyniki badań dotyczących powietrza i wód w parku wilanowskim

Przejdź do mapy

Ogrody OdDawna - HistoriaOdNowa

Kongres GIS 2021 "Przestrzeń OdNowa"

Działalność Muzeum to nie tylko ochrona dziedzictwa kulturowego – zabytków architektury oraz dzieł sztuki, ale również ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Muzeum sprawuje pieczę nad ogrodami historycznymi i rezerwatem przyrody Morysin, angażując się także w ochronę środowiska naturalnego w bezpośrednim otoczeniu założenia pałacowo-ogrodowego i zachowanie niepowtarzalnego charakteru miejsca – Wilanowskiego Parku Kulturowego. Aplikacja powstała z okazji Kongresu GIS 2021 "Przestrzeń OdNowa" organizowanego przez ESRI Polska.

Przejdź do mapy

Jak dzięki GIS spojrzeć na pracę muzealnika inaczej?

Kongres GIS 2023 "Zmień perspektywę"

Wiele osób zapytanych o to, z czym kojarzy im się muzeum i kim jest muzealnik, odpowiada podobnie: muzeum to zazwyczaj stary budynek pełen zakurzonych gablot, a muzealnik to przewodnik bądź pani pilnująca ekspozycji. Jednak czy takie spojrzenie na muzeum jest zgodne z rzeczywistością? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie właśnie tutaj. Aplikacja powstała z okazji Kongresu GIS 2023 "Zmień perspektywę" organizowanego przez ESRI Polska.

Przejdź do mapy

Ścieżka dendrologiczna

Drzewa i krzewy w królewskim parku

Serwis prezentuje opisy, zdjęcia i ciekawostki dotyczące drzew i krzewów rosnących na terenie parku wilanowskiego w postaci wirtualnej wycieczki składającej się z 14 charakterystycznych punktów. Aplikacja powstała z okazji Dnia Krajobrazu 2020, którego tematem przewodnim są drzewa.

Przejdź do mapy

Fundacje dendrologiczne

Mapa drzew zasadzonych na terenie wilanowskiego parku przez darczyńców muzeum

Aplikacja zawiera mapę drzew ofiarowanych przez darczyńców wraz z opisem okoliczności ich zasadzenia. Zawarto w niej również proponowane lokalizacje nasadzeń nowych drzew wraz z opisem przygotowanym przez Dział Ogrodowy.

Przejdź do mapy

GIS DAY 2020

Wirtualna wycieczka po geoportalu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zapraszamy na krótką wirtualną wycieczkę po wilanowskiej rezydencji, której tematem przewodnim będzie postać jej najważniejszego właściciela – króla Jana III Sobieskiego. Wykorzystamy do tego celu system informacji przestrzennej prowadzony przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz tematyczne serwisy mapowe, które są dostępne na stronie internetowej muzeum.

Przejdź do mapy

Rośliny egzotyczne

Kolekcja roślin egzotycznych w Parku Wilanowskim

Serwis prezentuje informacje o roślinach egzotycznych eksponowanych w wilanowskich ogrodach. Dowiesz się, jakie rośliny możesz spotkać w trakcie spaceru po parku, z jakich zakątków świata one pochodzą, gdzie możesz je zobaczyć latem i gdzie przechowujemy je zimą. Zobaczysz również ich zdjęcia i poznasz dokumenty historyczne, w których je opisano. Projekt zrealizowano w ramach V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Przejdź do mapy

O projekcie

Budowany w Muzeum system informacji przestrzennej gromadzi informacje dotyczące: terenu, budynków, parku, obiektów architektonicznych, rzeźby ogrodowej, elewacji, wnętrz, drzew i krzewów oraz wyników badań archeologicznych. Wszystkie obiekty przestrzenne utworzone zostały w oparciu o kartometryczną dokumentację architektoniczną i geodezyjną przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy ESRI. Na podstawie mapy zasadniczej terenu Muzeum, zostały utworzone osobne warstwy tematyczne dla każdego typu obiektów. Do każdego obiektu przypisano w formie bazodanowej atrybucję oraz dołączona została wybrana aktualna i archiwalna dokumentacja: fotograficzna, konserwatorska, architektoniczna i ikonograficzna.

Wszystkie dane podzielone są na moduły tematyczne. Pierwszym z nich jest baza danych przestrzennych dotycząca całego terenu Muzeum. Geobaza zawiera klasy obiektów/warstwy takie jak np: działki ewidencyjne, budynki, budowle, tereny zielone, alejki, ogrodzenia i rzeźbę ogrodową. Są to podstawowe klasy obiektów, będące warstwami referencyjnymi dla całego systemu.

Następnym modułem jest geobaza dotycząca wnętrz budynków. Na podstawie posiadanych w formacie CAD planów architektonicznych, dla 14 zabytkowych budynków zostały opracowane poszczególne piętra w systemie w taki sposób, że każde pomieszczenie jest osobnym obiektem poligonowym. Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio opisane tematycznie i funkcjonalnie.

Następnie muzealny GIS rozbudowano o moduł zawierający opracowanie dekoracji elewacji Pałacu. Budowę modułu wykonano w oparciu o dokumentację wektorową w formacie CAD oraz dokumentacje fotogrametryczne – ortoobrazy elewacji. Materiał został przekonwertowany do formatu geobazy. Wydzielono i pogrupowano obiekty, zaliczając je do jednego z typów: dekoracja architektoniczna, kompozycja architektoniczna, malowidło, płaskorzeźba, rzeźba. W bazie znalazło się ponad 1200 dekoracyjnych obiektów zabytkowych, z których każdy posiada unikalny numer ID oraz opracowane atrybuty, a także wybraną dokumentację aktualną i archiwalną.

Kolejnym realizowanym modułem jest geobaza dotycząca dekoracji we wnętrzach Pałacu. Opracowano 46 wnętrz, w których zostały wydzielone i opisane obiekty dekoracyjne.

W systemie GIS zbudowana została również baza danych przestrzennych dla drzew i krzewów założenia parkowego. Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów, każde drzewo zostało pomierzone i opisane w bazie oraz został wyliczony jego wiek. Obecnie w bazie znajduje się ponad 3000 drzew, w tym 28 pomników przyrody, które mają wzbogaconą dokumentację o fotografie i karty inwentarzowe. Geobaza ta zawiera również warstwy, w których opisane są bardzo szczegółowo elementy roślinne i nieroślinne budujące partery barokowe.

Następnym modułem jest geobaza zawierająca wyniki badań archeologicznych wykonywanych na terenie Muzeum w ostatnich 10 latach. Wszystkie stanowiska archeologiczne wraz z nadaną georeferencją zostały opisane w formie bazodanowej. Załączono również dokumentacje w tym ortoobrazy profili , które można wizualizować realistycznie w swoich lokalizacjach.

W latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie", współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostały opracowane dane fotogrametryczne dla elewacji Pałacu. Efekty projektu można oglądać na stronie: https://gis.muzeum-wilanow.pl/elewacje/pois.

W 2016r. w wyniku realizacji projektu "Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno – ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie", realizowanego w latach 2014-2016, powstał moduł przestrzennej bazy danych "Bioróżnorodność" gromadzący dane uzyskane z badań prowadzonych podczas projektu. Zgromadzone w geobazie dane zostały również udostępnione na stronie internetowej pod adresem https://gis.muzeum-wilanow.pl/bioroznorodnosc.


Kontakt

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

02-958 Warszawa


Administratorem serwisu internetowego Systemu Informacji Przestrzennej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest Dział Dokumentacji i Cyfryzacji. Jeżeli masz jakieś pytanie lub chcesz zgłosić uwagę skontaktuj się z nami:

Dział Dokumentacji i Cyfryzacji

e-mail: dokumentacja@muzeum-wilanow.pl

tel: 22 5442 767Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego KULTURA+

Logo KULTURA + logo DIGITALIZACJA logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Logo projektu wwwmuzeach


Copyright © Muzeum Palacu Króla Jana III w Wilanowie