Serwisy mapowe

Instrukcję korzystania z map można wyświetlić z poziomu każdej mapy po kliknięciu ikony ikona-instrukcja znajdującej się na pasku po lewej stronie. Możliwe jest też pobranie instrukcji w formacie PDF.

Pobierz instrukcję PDF

Park

Mapa założenia pałacowo-parkowego

Serwis prezentujący teren Muzeum, budynki, budowle oraz rzeźbę ogrodową znajdującą się na terenie Parku, a także warstwę przyrodniczą - drzewa, krzewy, partery ogrodowe i pomniki przyrody. Poznaj zabytkowe obiekty architektoniczne oraz zobacz jakie rośliny i drzewa rosną w parku wilanowskim.

Przejdź do mapy

Elewacje Pałacu

Obiekty dekoracyjne na wszystkich elewacjach Pałacu

Elewacje zabytkowego pałacu, bogato zdobione elementami rzezbiarskimi, malarskimi, a także dekoracjami architektonicznymi, stanowią bardzo istotną częć substancji zabytkowej muzeum. Serwis prezentuje widoki elewacji archiwalne i aktualne, w postaci ortoobrazów, fotogrametrii oraz wektorów, a także dane dotyczące ponad 1290 wydzielonych obiektów dekoracyjnych, wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną, archiwalną i konserwatorską.

Przejdź do mapy

Wnętrza Pałacu

Dekoracja we wnętrzach Pałacu

Serwis pokazuje plany poszczególnych pięter Pałacu wraz z informacją o pomieszczeniach oraz dekorację rzeźbiarską, malarską i architektoniczną w zabytkowych wnętrzach. Z widoku planu piętra można przejsć do kolejnych serwisów - widoków pomieszczeń, gdzie na tle ortoobrazów scian zostały przedstawione elementy dekoracyjne wnętrza. Obecnie dekoracja opracowana jest w 28 wnętrzach pałacowych.

Przejdź do mapy

Archeologia

Badania archeologiczne na terenie Muzeum

Serwis prezentuje badania archeologiczne, które były przeprowadzane na terenie Muzeum w latach 2003-2012. Na mapie parku wilanowskiego można zobaczyć poszczególne wykopy, jednostki stratygraficzne, profile wykopów oraz ortoobrazy kolejnych odkrytych warstw.

Przejdż do mapy

"Wilanów Królewski kiedyś i dziś"

Aplikacja StoryMap

Strona ta została wykonana przez firmę ESRI w ramach miłej współpracy. Przedstawia kilkanascie najważniejszych punktów i obiektów znajdujących się na terenie parku, dla których możemy zobaczyć widok historyczny i aktualny. Zobacz jak zmienił się Pałac i jego otoczenie, porównując stare i nowe fotografie.

Przejdź do mapy

"Bioróżnorodność"

Badania przyrodnicze prowadzone na terenie Muzeum

Serwis prezentuje dane i badania prowadzone w latach 2014-2016 w ramach projektu "Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno – ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie". Na stronie możemy zobaczyć min. badania populacji ważek, ptaków i nietoperzy oraz wyniki badań dotyczących powietrza i wód w parku wilanowskim

Przejdź do mapy

Ścieżka dendrologiczna

Drzewa i krzewy w królewskim parku

Serwis prezentuje opisy, zdjęcia i ciekawostki dotyczące drzew i krzewów rosnących na terenie parku wilanowskiego w postaci wirtualnej wycieczki składającej się z 14 charakterystycznych punktów. Aplikacja powstała z okazji Dnia Krajobrazu 2020, którego tematem przewodnim są drzewa.

Przejdź do mapy

GIS DAY 2020

Wirtualna wycieczka po geoportalu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zapraszamy na krótką wirtualną wycieczkę po wilanowskiej rezydencji, której tematem przewodnim będzie postać jej najważniejszego właściciela – króla Jana III Sobieskiego. Wykorzystamy do tego celu system informacji przestrzennej prowadzony przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz tematyczne serwisy mapowe, które są dostępne na stronie internetowej muzeum.

Przejdź do mapy

O projekcie

Budowany w Muzeum system informacji przestrzennej gromadzi informacje dotyczące: terenu, budynków, parku, obiektów architektonicznych, rzeźby ogrodowej, elewacji, wnętrz, drzew i krzewów oraz wyników badań archeologicznych. Wszystkie obiekty przestrzenne utworzone zostały w oparciu o kartometryczną dokumentację architektoniczną i geodezyjną przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy ESRI. Na podstawie mapy zasadniczej terenu Muzeum, zostały utworzone osobne warstwy tematyczne dla każdego typu obiektów. Do każdego obiektu przypisano w formie bazodanowej atrybucję oraz dołączona została wybrana aktualna i archiwalna dokumentacja: fotograficzna, konserwatorska, architektoniczna i ikonograficzna.

Wszystkie dane podzielone są na moduły tematyczne. Pierwszym z nich jest przestrzenna baza danych dotycząca całego terenu Muzeum. Geobaza zawiera klasy obiektów/warstwy takie jak np: działki ewidencyjne, budynki, budowle, tereny zielone, alejki, ogrodzenia i rzeźbę ogrodową. Są to podstawowe klasy obiektów, będące warstwami referencyjnymi dla całego systemu.

Następnym modułem jest geobaza dotycząca wnętrz budynków. Na podstawie posiadanych w formacie CAD planów architektonicznych, dla 14 zabytkowych budynków zostały opracowane poszczególne piętra w systemie w taki sposób, że każde pomieszczenie jest osobnym obiektem poligonowym. Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio opisane tematycznie i funkcjonalnie.

Następnie muzealny GIS rozbudowano o moduł zawierający opracowanie dekoracji elewacji Pałacu. Budowę modułu wykonano w oparciu o dokumentację wektorową w formacie CAD oraz dokumentacje fotogrametryczne – ortoobrazy elewacji. Materiał został przekonwertowany do formatu geobazy. Wydzielono i pogrupowano obiekty, zaliczając je do jednego z typów: dekoracja architektoniczna, kompozycja architektoniczna, malowidło, płaskorzeźba, rzeźba. W bazie znalazło się ponad 1200 dekoracyjnych obiektów zabytkowych, z których każdy posiada unikalny numer ID oraz opracowane atrybuty, a także wybraną dokumentację aktualną i archiwalną.

Kolejnym realizowanym modułem jest geobaza dotycząca dekoracji we wnętrzach Pałacu. Opracowano 28 wnętrz, w których zostały wydzielone i opisane obiekty dekoracyjne.

W systemie GIS zbudowana została również przestrzenna baza danych dla drzew i krzewów założenia parkowego. Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów, każde drzewo zostało pomierzone i opisane w bazie oraz został wyliczony jego wiek. Obecnie w bazie znajduje się ponad 3000 drzew, w tym 28 pomników przyrody, które mają wzbogaconą dokumentację o fotografie i karty inwentarzowe. Geobaza ta zawiera również warstwy, w których opisane są bardzo szczegółowo elementy roślinne i nieroślinne budujące partery barokowe.

Następnym modułem jest geobaza zawierająca wyniki badań archeologicznych wykonywanych na terenie Muzeum w ostatnich 10 latach. Wszystkie stanowiska archeologiczne wraz z nadaną georeferencją zostały opisane w formie bazodanowej. Załączono również dokumentacje w tym ortoobrazy profili , które można wizualizować realistycznie w swoich lokalizacjach.

W latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie", współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostały opracowane dane fotogrametryczne dla elewacji Pałacu. Efekty projektu można oglądać na stronie: http://gis.muzeum-wilanow.pl/elewacje/pois.

W 2016r. w wyniku realizacji projektu "Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno – ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie", realizowanego w latach 2014-2016, powstał moduł przestrzennej bazy danych "Bioróżnorodność" gromadzący dane uzyskane z badań prowadzonych podczas projektu. Zgromadzone w geobazie dane zostały również udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://gis.muzeum-wilanow.pl/bioroznorodnosc.


Kontakt

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

02-958 Warszawa


Administratorem serwisu internetowego Systemu Informacji Przestrzennej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest Dział Dokumentacji i Cyfryzacji. Jeżeli masz jakieś pytanie lub chcesz zgłosić uwagę skontaktuj się z nami:

Dział Dokumentacji i Cyfryzacji

e-mail: dokumentacja@muzeum-wilanow.pl

tel: 22 5442 767Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego KULTURA+Copyright © Muzeum Palacu Króla Jana III w Wilanowie